طراحی کف با اپوکسی کد 04

Parking Epoxy Floor Coating

دسته بندی محصول:  سایر کفپوش ها

قیمت:   100,000 - 250,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
تغییر قیمت
تغییرات قیمت
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رنگ اپوکسی راه حل های سازگار با محیط زیست در نظر گرفته است. رنگ اپوکسی با ایجاد یک سطح مقاوم در برابر لغزش، گرما، ایمنی را افزایش می دهد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تک دکور
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
سرزمین سبز تهران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
550,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
650,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
60,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  25 متر مربع
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر مربع
4,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر مربع
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
180,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
120,000 - 145,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...