طراحی و ساخت و مونتاژ pcb های چند لایه

دسته بندی محصول:  سایر قطعات الکترونیک

توقف تولید و فروش

واردات قطعات الکترونیک شما میتوانید قطعات مورد نیاز خود را با بهترین کیفیت از طریق وب سایت برای ما ارسال فرمایید سفارش انلاین با نام کامل محصول و تعداد آن ذکر گردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
136,097,340 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
199,360,530 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
63,717,280 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
5,073,090 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
113,462,480 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
18,059,530 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
8,309,200 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
32,035,750 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
3,414,880 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
13,888,550 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
23,988,720 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
107,395,210 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
34,865,240 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
3,312,570 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
40,218,610 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
854,673,850 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
10,234,630 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
41,761,020 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...