طراحی و ساخت فیکسچرهای ماشین کاری

Designing and manufacturing machining fixture

دسته بندی محصول:  خدمات طراحی اجزا مکانیکی عمومی

قیمت:   3,000,000 - 10,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
تلرانس گذاری ساخت فیکسچر های ماشین کاری قطعات ثابت و متحرک توربین های گاز در بازه ± 0.015 می باشد. این ابزاآلات باید با رعایت اصول موقعیت دهی به درجات آزادی قطعه را مقید و آماده ماشین کاری نمایند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیشگامان نیرو حرکت فناوری
حداقل سفارش  1
0 تومان
تجهیزات صنعتی جلائیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
رایا سازه پیشرو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی مازیار
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 12,000,000 تومان
رایا سازه پیشرو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
رایا سازه پیشرو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی مازیار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
رایا سازه پیشرو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیشگام فناوران آرکا
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 10,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 12,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 10,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 35,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 25,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
450,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,000,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 8,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...