طراحی و تولید جعبه و کارتن مادر رطب مضافتی

دسته بندی محصول:  جعبه بسته بندی

توقف تولید و فروش

طراحی و تولید جعبه و کارتن مادر رطب مضافتی و جعبه خرما توسط جعبه سازی آروین ، تولیدکارتن و کارتن سازی و تولید جعبه و طراحی بسته بندی صادراتی خرما ( packing design )

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  50 کارتن
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
فرد مقوا
حداقل سفارش  100 کارتن
2,100 - 2,500 تومان
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  40 کارتن
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  1 کارتن
20,000 - 80,000 تومان
کانون تبلیغاتی کاویا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  54 کارتن
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  5000 کارتن
2,000 - 15,000 تومان
صنایع بسته بندی خوزستان (کارتن اهواز)
حداقل سفارش  20 کارتن
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع کارتن پلاست نفیس
حداقل سفارش  50 کارتن
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  5000 کارتن
1,000 - 10,000 تومان
صنایع بسته بندی خوزستان (کارتن اهواز)
حداقل سفارش  60 کارتن
توقف تولید و فروش
جعبه سازی نقش باغ


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...