طراحی علائم ترافیکی و هدایت مسیر کد 02

Parking Floor Coating

دسته بندی محصول:  سایر کفپوش ها

قیمت:   120,000 - 230,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
موجود
تغییر قیمت
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
محصول اپوکسی راه حل های سازگار با محیط زیست در نظر گرفته است. کفپوش اپوکسی با ایجاد یک سطح مقاوم در برابر لغزش، گرما، ایمنی را افزایش می دهد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تهران سوئیچ
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ار.اس.پی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تک دکور
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
165,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
550,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر مربع
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
350,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
100,000 - 135,000 تومان
حداقل سفارش  25 متر مربع
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
265,000 - 310,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,200,000 - 1,400,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
90,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
235,000 - 320,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...