ضربه گیر لاستیکی ستون DAS-109

دسته بندی محصول:  سرعت گیر

توقف تولید و فروش

ضربه گیر لاستیکی ستون DAS-109 ، محافظ ستون از تجهیزات پارکینگ بوده؛ و همچنین به منظور ایمن کردن ستون ها در پارکینگ، حمل و نقل برانکارد در بیمارستان ها و کودکان در مدارس استفاده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  4 عدد
85,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
145,000 - 155,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  10 عدد
120,000 - 140,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  100 عدد
240,000 - 280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  50 عدد
2,350,000 - 2,750,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 عدد
60,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  4 عدد
110,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  10 عدد
400,000 - 485,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  4 عدد
100,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  4 عدد
90,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 - 140,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  4 عدد
60,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
450,000 - 500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...