ضربه گیر لاستیکی زانوی L شکل

دسته بندی محصول:  فرآوری لاستیک

قیمت:   5,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
صنایع لاستیک سازی بیتا طراحی و تولید انواع ضربه گیرها متناسب با استاندار ها و با میزان بارگذازی و کاربردها متفاوت ارائه میدهد. با متریال های مختلف از جمله epdm ,nr, sbr, br ,xnbr ,nbr ,neoperneو....

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 - 1,200,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 - 500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500 - 300,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500 - 300,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500 - 250,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500 - 50,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 - 1,200,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
300 - 4,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 18,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,560 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,850 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,700 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...