ضربه گیر لاستیکی دو سر مهره

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

ضربه گیر لاستیکی دو سر مهره قطر 40،70 mm ارتفاع30،mm40 قطر پیچmm 12،8

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 عدد
10,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  5 عدد
100,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
50,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
255,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  2000 عدد
2,000 - 5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
200,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
10,000 - 20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  3000 عدد
800 - 1,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
7,000 - 30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
7,000 - 12,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
85,000 - 150,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
11,000 - 20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
30,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
23,000 - 45,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...