ضربه گیر ستون لاستیکی مدل 80 cm

Corner Guard 80 cm

دسته بندی محصول:  تجهیزات پارکینگ

قیمت:   45,000 - 70,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
از دیوارها و ستون های ساختمان های خود با ضربه گیرهای شرکت ایمن ترافیک ایرانیان محافظت کنید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 50,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 3,200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
320,000 - 380,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
130,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,800,000 - 2,500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
65,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 قطعه
5,000,000 - 15,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
65,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
450,000 - 500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
55,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,800,000 - 2,500,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12 قطعه
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5 قطعه
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  5 قطعه
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  4 قطعه
75,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  50 قطعه
11,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 - 1,700,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...