ضد کف یا آنتی فوم سیلیکونی و غیر سیلیکونی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   300,000 - 450,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ضد کف یا آنتی فوم سیلیکونی و غیر سیلیکونی خرید - فروش قیمت تولید کننده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
205,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
169,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
166,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
154,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
159,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
950 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
116,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  35 کیلوگرم
330,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
250,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
350,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
240,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  330 کیلوگرم
280,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  165 کیلوگرم
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
350,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
300,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
3,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
250,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
300,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  300 کیلوگرم
1,000,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
300,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
45,000 - 60,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...