ضد عفونی کننده ۱۰ لیتری باما

10 liter Bama disinfectant

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   400,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ضد عفونی کننده ۱۰ لیتری باما

محصولات مشابه

حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5
75,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  5
60,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  70
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1
0 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  6
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تک فرآورده های آریا پژوه سپند
حداقل سفارش  5
90,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5
125,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  5
68,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان
حداقل سفارش  1
114,200 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1
64,200 تومان
تجهیز گستر شریف


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
40,000 تومان
حداقل سفارش  24
22,000 تومان
حداقل سفارش  16
19,000 تومان
حداقل سفارش  4
60,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,000 تومان
حداقل سفارش  4
90,000 تومان
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
حداقل سفارش  4
45,000 تومان
حداقل سفارش  1
65,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 تومان
حداقل سفارش  25
18,500 - 19,500 تومان
حداقل سفارش  12
19,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...