ضد عفونی کننده ۱۰ لیتری باما

10 liter Bama disinfectant

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   400,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ضد عفونی کننده ۱۰ لیتری باما

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5
68,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
90,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5
24,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
26,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  70
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5
28,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
75,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  24
توقف تولید و فروش
آریان کهن
حداقل سفارش  5
60,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
73,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  6
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5
74,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12
77,000 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  6
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5
125,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12
35,000 تومان
حداقل سفارش  25
38,000 تومان
حداقل سفارش  1
800 تومان
حداقل سفارش  25
38,000 تومان
حداقل سفارش  1
430,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 تومان
حداقل سفارش  6
360,000 تومان
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500 تومان
حداقل سفارش  25
38,000 تومان
حداقل سفارش  1
485,000 تومان
حداقل سفارش  20
26,000 تومان
حداقل سفارش  1
37,000 تومان
حداقل سفارش  12
19,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...