ضد عفونی کننده سطوح ، ابزار و تجهیزات حساس سورفامد

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

توقف تولید و فروش

ضد عفونی کننده سطوح ، ابزار و تجهیزات حساس سورفامد ، ضدعفونی سطوح حساس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 عدد
90,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  20 عدد
21,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 عدد
92,000 - 110,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
68,000 - 80,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
65,000 - 80,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  1 عدد
44,000 - 55,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 عدد
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
28,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 عدد
27,500 - 35,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 عدد
28,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
1,027,200 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  5 عدد
75,000 - 95,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  1 عدد
390,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 عدد
73,000 - 93,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  5 عدد
80,000 - 100,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
65,000 - 85,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
90,000 - 120,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  4 عدد
110,000 تومان
فروشگاه خندان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  70 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...