ضد عفونی کننده ابزار،تجهیزات و سطوح ایزی کلنز 0/5 easyclenz

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

توقف تولید و فروش

پاک کننده و ضد عفونی کننده ابزار،تجهیزات و سطوح ایزی کلنز 0/5 easyclenz ، مناسب برای ضدعفونی و کنترل عفونت های بیمارستانی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,000 - 90,000 تومان
دارو درمان سلفچگان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک فرآورده های آریا پژوه سپند
حداقل سفارش  12 عدد
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زرستان
حداقل سفارش  4 عدد
110,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  20 عدد
22,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
64,200 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  1 عدد
114,200 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زرستان
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زرستان
حداقل سفارش  1 عدد
22,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  70 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...