ضد آب و ضد لک منسوجات پاکتن

دسته بندی محصول:  سایر محصولات نساجی و چرمی

توقف تولید و فروش

ضد آب و ضد لک منسوجات پاکتن این محصول توسط شرکت مبتکران پاک فن ارایه می گردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
800 - 5,000 تومان
زرباف
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
850 - 1,450 تومان
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سپید صنعت
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
760 - 1,340 تومان
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,330 - 2,345 تومان
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
جهان بارکد
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
3,600 - 5,800 تومان
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
17,000 - 29,000 تومان
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سفید بافت خراسان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
0 تومان
زرباف
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
800 - 5,000 تومان
زرباف
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سفید بافت خراسان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...