ضدیخ بتن تیواشیمی- زودگیرکننده

tiva Antifreeze concrete

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

قیمت:   70,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
راهنمای قیمت عمده فروشی
از 1 تا 9
0 تومان
از 10 به بالا
5 تومان
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ضد یخ بتن تیوا شیمی برای پیشگیری از انجماد آب در بتن هایی که در معرض برودت شدید قرار می گیرند. ضد یخ تیوا برای تند کردن گیرش اولیه بتن، خطر آسیب های ناشی از تغییر سریع دمای محیط.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 عدد
55,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 عدد
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 عدد
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 عدد
36,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  50 عدد
0 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  20 عدد
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 عدد
25,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 عدد
60,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 عدد
41,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 عدد
32,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 عدد
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 عدد
30,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  25 عدد
12,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
132,000 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
540,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
925,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...