صندوق فروشگاهی کلاسیک استاندارد پوز زونریچ Zonerich

دسته بندی محصول:  میز صندوق فروشگاهی (صندوق پول و کشوی فروشگاهی)

توقف تولید و فروش

صندوق فروشگاهی کلاسیک استاندارد پوز زونریچ Zonerich این صندوق ها امکانات کامل یک کامپیوتر p4 را دارا میباشند و امکان هر گونه استفاده از آنها همانند یک سیستم خانگی معمولی را نیز دارند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سامانه سام سیروان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فایفو
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,390,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پاسارگاد توزین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
رایانه سفیر خاورمیانه (نیکیتا)
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,750,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سپاهان بارکد
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پاسارگاد توزین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پارس الوند کیان مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
خراسان آشنا افزار
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
امنیت گستر آریا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2000 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
550,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
790,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
990,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
690,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...