صندلی مخصوص ایستادن التین مد

Standing chair

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

قیمت:   0 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
این صندلی مخصوص افراد معلول و سالمندان جهت استفاده درمنزل مدارس و یا محیط کار می باشد این محصوص به فرد معلول از حالت نشسته روی صندلی به حالت ایستاده کمک میکند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
250,000 - 550,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
244,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
196,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
304,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
293,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
645,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
362,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
830,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
250,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
150,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
316,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
1,400,000 - 2,500,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
206,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
700,000 - 1,500,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
231,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,250,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,800,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,950,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
7,800,000 تومان
حداقل سفارش  2
850,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...