صف آرا دو قرقره ای 100 cm

Retractable Belt Stanchion 2

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

قیمت:   1,100,000 - 1,300,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
جهت استفاده برای ورودی هتل ها، رستوران ها و یا کنترل هدایت جمعیت و برقراری نظم و نیز بستن موقتی مسیرها در سینما، آمفی تئاتر ها و سالن تئاتر، فرودگاه ها، پاساژ ها و اماکن تجاری مناسب می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
44,000 - 70,000 تومان
تهران سوئیچ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کوشیاران کار و اندیشه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  5
75,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  12
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  12
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  10
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  12
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  12
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1
65,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  20
75,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  50
18,000 تومان
حداقل سفارش  50
20,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  10
270,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  5
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...