صف آرا دو قرقره ای 100 cm

Retractable Belt Stanchion 2

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

قیمت:   1,100,000 - 1,300,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
جهت استفاده برای ورودی هتل ها، رستوران ها و یا کنترل هدایت جمعیت و برقراری نظم و نیز بستن موقتی مسیرها در سینما، آمفی تئاتر ها و سالن تئاتر، فرودگاه ها، پاساژ ها و اماکن تجاری مناسب می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
40,800 - 41,500 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
884,000 - 900,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
380,000 - 400,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
132,000 - 140,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
140,000 تومان
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 - 1,400,000 تومان
حداقل سفارش  12
90,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  5
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  10
165,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  4
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1
235,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
265,000 - 310,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...