صافی دو سر فلنج

Strainer ST

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

مشخصات صافی دوسر فلنج استوانه ای (سبدی) :قابل تعویض بودن توری از جنس فولاد ضد زنگ و ضد اسید دارای پیچ هواگیری روی در پوش و پیچ تخلیه در کف صافی.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000 - 120,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000 - 252,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
700 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
700 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000 - 550,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1
500 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
75,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
45,000 - 60,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
120 - 10,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 550,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...