صافی دو سر فلنج

Strainer ST

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

مشخصات صافی دوسر فلنج استوانه ای (سبدی) :قابل تعویض بودن توری از جنس فولاد ضد زنگ و ضد اسید دارای پیچ هواگیری روی در پوش و پیچ تخلیه در کف صافی.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
15,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
800 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
310 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
23,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
700 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
610 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
27,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
800 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی کشیشی
حداقل سفارش  1
24,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
80,000 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
700 - 51,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
210 - 12,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
700 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
700 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...