صافی دنده ای و فلنجدار اسپیرکس سارکو spirax sarco

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات فیلتر صنعتی

توقف تولید و فروش

صافی دنده ای و فلنجدار اسپیرکس سارکو spirax sarco ، صافی های دنده ای و فلنجدار اسپیراکس سارکو با توری استنلس استیل


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
9,800 تومان
صنعتی و بازرگانی فتکو
حداقل سفارش  1 عدد
66,500 - 95,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
32,400 - 61,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
32,400 - 61,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زاگرس تجارت مکریان
حداقل سفارش  1 عدد
1,360 تومان
صنعتی و بازرگانی فتکو
حداقل سفارش  1 عدد
68,600 - 98,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
10,200 تومان
صنعتی و بازرگانی فتکو
حداقل سفارش  1 عدد
52,800 - 93,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
25,800 - 47,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
72,600 - 121,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
32,400 - 61,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 - 30,000 تومان
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه تولیدی پیچ طلایی پوریا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 6,000,000 تومان
بادرو کمپرسور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع پودر رنگ باران چشمه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی طرح و ساخت دامون
حداقل سفارش  1 عدد
9,800 تومان
صنعتی و بازرگانی فتکو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...