صافی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز "2

Heavy-duty brass fitting of Italian wire "2

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   1,337,490 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
صافی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز "1/2 - از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ -صافی فشار 20 بار سیم ایتالیا -پخش محصولات سیم ایتالیا- صافی سیم سنگین سیم


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,100,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
7,100 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 7,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 6,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
210,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
16,100,000 - 17,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
34,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
33,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
630,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
27,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
66,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...