صاعقه گیر پسیو شرکت کوشیاران کار و اندیشه

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

قیمت:   305,000 - 400,000 تومان / شاخه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
صاعقه گیرهای برقگیر شرکت کوشیاران کار و اندیشه صاعقه گیر تک شاخه و چهار شاخه Passive با جنس های مغزی مس و آبکاری نیکل کروم -مغزی تمام استیل و مغزی تمام مسی دارای پایه صاعقه گیر و گوی اتصال


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 شاخه
110,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  18 شاخه
110,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 شاخه
35,000 - 42,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
132,000 - 140,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 شاخه
60,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 شاخه
250,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 شاخه
110,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
450,000 - 750,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
95,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
950,000 - 1,100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 شاخه
150,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  6 شاخه
60,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 شاخه
95,000 - 140,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 شاخه
35,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 شاخه
950,000 - 1,100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 شاخه
110,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 شاخه
270,000 - 1,470,000 تومان
حداقل سفارش  25 شاخه
20,000 تومان
حداقل سفارش  15 شاخه
33,000 تومان
حداقل سفارش  15 شاخه
150,000 تومان
حداقل سفارش  15 شاخه
290,000 تومان
حداقل سفارش  15 شاخه
121,000 تومان
حداقل سفارش  30 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 شاخه
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 شاخه
69,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
65,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
64,000 - 214,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 شاخه
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
90,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...