صابون پس شور

Nova Wach cons

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   40 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل خریدار
صابون پس شور مایع بی رنگی می باشد که در انتهای کار رنگرزی روی پارچه و چاپ به این فرایند اضافه می شود تا رنگ های جذب نشده سطح پارچه های مصنوعی و طبیعی را از بین ببرد. صابون پس شور نسبت به صابون های دیگ

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
294,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
255,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
365,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
415,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
690,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,150,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
70 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
85 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
110 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
28 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
80 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
80 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
120 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
170 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
68,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
270,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
435,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
139,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
225,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
160,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
220,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
110,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
135,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...