شیمیایی آزمایشگاهی 1 و 10 اورتوفنانترولین

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش ماده شیمیایی آزمایشگاهی 1و10اورتوفنانترولین ،مرک،سیگما،اکروس،آلدریچ،کم لب،کیولب،فلوکا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  250
70,000 - 80,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
129,550 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
150,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
183,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
169,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
182,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
107,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
22,000 - 37,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1
114,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
176,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
178,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
154,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
250 تومان
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...