شیمیایی آزمایشگاهی تیترازول کلریدریک

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش تیترازول کلریدریک و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
188,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
207,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
125,412 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
135,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
119,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
92,000 - 96,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
148,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
154,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
186,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
152,600 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
250 تومان
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...