شیمیایی آزمایشگاهی تیترازول سولفوریک اسید

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   280,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
فروش تیترازول سولفوریک 0/1 نرمال و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
3,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
140,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
116,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
143,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
118,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
169,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
155,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
195,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
161,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
186,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
197,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
190 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...