شیمیایی آزمایشگاهی تیترازول تیوسولفات سدیم

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش تیترازول تیو سولفات 0/1 نرمال و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
162,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
2,400,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
157,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
197,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
115,100 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
136,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
140,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
177,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
162,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
103,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
191,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
106,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
147,700 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
163,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...