شیلنگ سیلیکونی ضخامت 3 میلیمتر

HOSE SILICONE THK 3 MM

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   50,000 - 350,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شیلنگ سیلیکونی ضخامت 3 میلیمتر برای صنایع دارو سازی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
730 - 830 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
30,000 - 50,000 تومان
لایی ابرینه دلیجان
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
100 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
500 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
1,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
50,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
100,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...