شیر یکطرفه ویفری بدون ضربه قوچ

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر یکطرفه ویفری بدون ضربه قوچ نوعی دیگر از شیرهای یکطرفه (غیر قابل برگشت) می باشد. این شیر از نوع ویفری (بدون فلنج) می باشد که در برابر ضربات قوچی مقاومت بالایی دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
597,660 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 7,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 30,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
6,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,100,000 - 8,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
800,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1
1,427,160 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
110,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
18,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,263,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
61,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
230,000 - 700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,500,000 - 26,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
502,845 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
110,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...