شیر یکطرفه ویفری بدون ضربه قوچ

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر یکطرفه ویفری بدون ضربه قوچ نوعی دیگر از شیرهای یکطرفه (غیر قابل برگشت) می باشد. این شیر از نوع ویفری (بدون فلنج) می باشد که در برابر ضربات قوچی مقاومت بالایی دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
8,000 - 555,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,115,200 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
110,000 - 41,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,544,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
110,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
110,000 - 3,150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
611,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
20,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,500,000 - 26,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
3,995,985 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
40,000 - 340,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
500,000 - 1,560,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
28,500,000 - 31,600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,112,305 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...