شیر یکطرفه وزنه ای

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای یکطرفه وزنه ای در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و خام و همچنین سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتیگراد به کار برده می شوند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
7,100 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
5,300,000 - 6,300,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
600,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 8,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
200,000 - 710,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
450,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
100,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,946,765 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
10,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
22,500,000 - 23,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
20,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
60,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
36,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...