شیر یکطرفه وزنه ای 150 میلی متر

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر یکطرفه وزنه ای 150 میلی متر 150 الی 1800 میلی متر - فشار 10 الی 40 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
456,750 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
736,050 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
6,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
40,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,946,765 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
26,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
710,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
40,000 - 9,400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,115,200 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
14,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
1,226,400 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
5,000 - 5,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,112,305 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...