شیر یکطرفه لولایی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای یکطرفه لولایی در کلیه تاسیسات آبرسانی همانند آب آشامیدنی، خام ، سیالات خورنده و حتی سیالاتی که مواد جامد نیز داخل آنها است (همانند فاضلاب) به کار برده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
14,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
22,500,000 - 23,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
577,185 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
110,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 9,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,138,240 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
191,730 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
510,000 - 710,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
70,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,100,000 - 7,600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
21,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
80,000 - 120,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...