شیر یکطرفه لولایی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای یکطرفه لولایی در کلیه تاسیسات آبرسانی همانند آب آشامیدنی، خام ، سیالات خورنده و حتی سیالاتی که مواد جامد نیز داخل آنها است (همانند فاضلاب) به کار برده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
900,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
3,138,240 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
408,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
911,715 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
50,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
65,000 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
45,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,500 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
65,000 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
3,112,305 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
70,000 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
50,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...