شیر یکطرفه دریچه ای فلنج دار

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر یکطرفه دریچه ای فلنج دار سایز 50 - 200 میلی متر - 10 الی 16 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
30,000,000 - 40,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
200,000 - 700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
911,715 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,300,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
400,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 9,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
736,050 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,112,305 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
55,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,946,765 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
5,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
710,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
26,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
364,980 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...