شیر گلوب چدنی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر گلوب چدنی - امکان کنترل دقیق و موثر دبی و فشار با حداقل استهلاک ممکن - دارای دیسک و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
364,980 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
31,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
771,540 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
51,000 - 9,400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
355,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
191,730 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
6,100,000 - 7,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
9,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
800,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 2,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
2,100,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
17,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
21,000 - 150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
500,000 - 6,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
238,350 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
325,710 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...