شیر گلوب چدنی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر گلوب چدنی - امکان کنترل دقیق و موثر دبی و فشار با حداقل استهلاک ممکن - دارای دیسک و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
7,100 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
785,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
40,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,658,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
15,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
210,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 8,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
40,000 - 340,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
50,000 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
900,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 3,150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...