شیر گلوب فولادی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر گلوب فولادی - امکان کنترل دقیق و موثر دبی و فشار با حداقل استهلاک ممکن - دارای دیسک و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
610,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,226,400 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
771,540 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
502,845 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
911,715 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,337,490 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
280,770 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,700,000 - 4,700,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
61,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,010,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
6,100,000 - 9,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
410,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
21,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
110,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
51,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...