شیر کنترل دبی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. شیر کنترل دبی ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
45,000 - 9,400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
400,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
500,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
200,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
4,600,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
771,540 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
18,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
1,949,220 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
60,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,115,200 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
2,263,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
50,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
400,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,500 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
364,980 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
256,725 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...