شیر کشویی چاقویی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای کشویی چاقویی در خطوط مایعات چسبناک با ویسکوزیته بالا همانند فاضلاب، لجن های شیمیایی...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,300,000 - 6,300,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
800,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
21,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
40,000 - 340,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,150,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
30,000 - 40,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,400,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
226,695 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
200,000 - 7,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
31,000 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,650 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
410,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...