شیر کشویی زبانه لاستیکی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای کشویی زبانه لاستیکی در کلیه تاسیسات آب رسانی از جمله آب آشامیدنی و خام و سیالات غیر خورنده تا دمای 80°C به کار برده می شوند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
51,000 - 1,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
566,262 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
14,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,150,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
110,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
610,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 51,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
142,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
800,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
410,000 - 760,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 8,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,800,000 - 4,500,000 تومان
تولیدی راد دار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...