شیر کشویی زبانه فلزی F4

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای کشویی زبانه فلزی در کلیه تاسیسات آب رسانی از جمله آب آشامیدنی و خام و سیالات غیر خورنده تا دمای 80°C به کار برده می شوند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
722,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
566,262 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 8,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
100,000 - 3,150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
40,000 - 445,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,500,000 - 20,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
6,100 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
911,715 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
23,000 - 170,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,263,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
43,100,000 - 44,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 7,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 26,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...