شیر چدنی پروانه ای 2 اینچ ( butterfly valves )

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر چدنی پروانه ای 2 اینچ ( butterfly valves ) خرید و فروش شیر فلکه دو اینچ قیمت مناسب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
45,000 - 31,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,700,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 قطعه
566,262 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
7,100 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
371,910 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 - 445,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000 - 520,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
3,100,000 - 4,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,263,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
41,000 - 65,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
4,600,000 - 5,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...