شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای پروانه ای ویفری جهت قطع و وصل یا کنترل جریان سیال استفاده می گردد. در صورتیکه سیال آب باشد تا دمای 80 درجه سانتیگراد و سرعت عبوری حداکثر 3 متر بر ثانیه می توان از این شیر استفاده نمود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
100,000 - 2,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
31,000 - 40,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,446,165 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,000,650 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
43,100,000 - 44,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
910,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,600,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
142,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
910,000 - 1,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
910,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
566,262 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
210,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,427,160 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
256,725 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
577,185 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
226,695 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...