شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای پروانه ای ویفری جهت قطع و وصل یا کنترل جریان سیال استفاده می گردد. در صورتیکه سیال آب باشد تا دمای 80 درجه سانتیگراد و سرعت عبوری حداکثر 3 متر بر ثانیه می توان از این شیر استفاده نمود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
800,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
100,000 - 4,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
200,000 - 7,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
41,000 - 60,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
180,000 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 30,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
31,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
610,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
325,710 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
110,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
110,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,000,000 تومان
تولیدی راد دار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...