شیر پروانه ای بدنه باریک مخصوص آب دریا با عملگر برقی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر پروانه ای بدنه باریک مخصوص آب دریا با عملگر برقی - سایز 50 - 200 میلی متر - فشار 6 - 16 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
5,700,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
5,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,817,445 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
785,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
4,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
577,185 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
500 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
722,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,995,985 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
30,000 - 30,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
325,710 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
50,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,427,160 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
20,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
4,200,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
50,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,650 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...