شیر هوای دو محفظه دو روزنه

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر هوای دو محفظه دو روزنه - شیر هوا دو روزنه مجموعه ای از دو شیر هوای تک روزنه اریفیس بزرگ و اریفیس کوچک می باشد، به طوری که به صورت توام وظیفه هر دو شیر را انجام می دهد. ترکیب این شیرها ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
785,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
408,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
41,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
20,000 - 360,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,500,000 - 20,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
210,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
7,600,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
23,000 - 170,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
120,000 - 2,800,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 46,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,100,000 - 3,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...