شیر هوای اتوماتیک فاضلابی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر هوای فاضلابی نهرآب گستر عمل هوادهی و تخلیه هوا را به صورت کاملا خودکار در خطوط اصلی و فرعی شبکه های فاضلابی انجام می دهد. بنابراین عبور سیال به تنهایی باعث عملکرد شیر هوای فاضلابی می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
6,100,000 - 7,600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
41,000 - 65,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
40,000 - 31,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,263,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 46,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
9,100 - 120,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
45,000 - 31,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 7,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
325,710 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
100,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,700,000 - 4,700,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
36,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...