شیر هاول بانگر

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای هاول بانگر بعنوان شیر اصلی کنترل خروجی سدها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
200,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
200,000 - 7,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
150,000 - 5,300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
810,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
200,000 - 710,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,995,985 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
20,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
9,100 - 120,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
120,000 - 260,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
20,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...