شیر هاول بانگر

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای هاول بانگر بعنوان شیر اصلی کنترل خروجی سدها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
40,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
55,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
45,000 - 40,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
256,725 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
65,000 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
55,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,500 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
25,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
280,770 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
20,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
6,115,200 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
5,500 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,658,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
26,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
722,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...