شیر قطع اضطراری با عملگر هیدرولیک وزنه ای

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر قطع اضطراری با عملگر هیدرولیک وزنه ای سایز 400 - 3000 میلی متر - فشار 6 - 25 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
325,710 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
220,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,112,305 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
771,540 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
456,750 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
6,115,200 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
5,300,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
238,350 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
10,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
4,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
371,910 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...