شیر فلکه چدنی کشویی 5 اینچ ( Gate Valves )

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر فلکه چدنی کشویی 5 اینچ ( Gate Valves ) خرید و فروش شیر فلکه پنچ اینچ قیمت مناسب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,650 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
31,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
310,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
41,000 - 65,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
140,000 - 5,300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
61,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 8,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 قطعه
21,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
400,000 - 760,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
410,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...