شیر فلکه چدنی کشویی 1/2 اینچ ( Gate Valves )

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر فلکه چدنی کشویی 1/2 اینچ ( Gate Valves ) ، خرید و فروش شیرفلکه سایز 1.2 با قیمت تولید کننده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 2,110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
3,100,000 - 4,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
177,660 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
9,100 - 120,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
577,185 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
36,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,570,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 قطعه
55,000 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
408,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
6,100 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
910,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 - 31,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
41,000 - 65,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,560,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...