شیر فلکه چدنی سوزنی 3 اینچ ( Globe Valves )

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر فلکه چدنی سوزنی 3 اینچ ( Globe Valves ) خرید و فروش شیر فلکه سه اینچ قیمت مناسب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 3,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
31,000 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
210,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
15,500,000 - 20,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 قطعه
51,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,100,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
61,000 - 520,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 3,150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
61,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,946,765 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...