شیر فشار شکن

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
36,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
500,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
18,100,000 - 19,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
30,000 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
408,870 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
210,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
810,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
70,000 - 81,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,100 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,600,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
1,427,160 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
100,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,200,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
910,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...